is een dienst van Notarian

Zelf afronden

Zelf afronden

zelf afronden

Dit juridische document kan je zelf afronden. Je hebt er dus geen notaris of andere jurist bij nodig. Lees het document goed door dat je straks in je mail ontvangt. Het is een Word document. Je kan het document dat je hebt opgesteld printen en ondertekenen. Juridisch noem je dit een onderhandse akte. Het is een overeenkomst, dus alle betrokken partijen moeten ondertekenen.
Belangrijk is dat een contract een datum bevat, je noemt dat de dagtekening.

Voorbeelden van wie moet tekenen

Bij een VOF met twee maten moeten allebei de maten het contract ondertekenen. Ieder van hun tweeën heeft recht op een origineel exemplaar. In dit geval moeten er dus twee printjes gemaakt en ondertekend. Of je ondertekent er één en verstuurt die als pdf aan de beide vennoten. Het spreekt voor zich dat bij drie vennoten het in drievoud moet.

Moet een partner of echtgenoot een VOF contract meetekenen? Juridisch gezien zou je kunnen zeggen dat als iemand in gemeenschap van goederen is getrouwd dat wel moet. De echtgenoot tekent dan in ieder geval dat die bekend is met deze verplichting.

Hoe onderteken je een contract?

Het is belangrijk dat je allebei op hetzelfde document je handtekening plaatst. Zijn er meer bladzijden? Dan zet je op de bladzijden waarop niet je handtekening komt een paraaf. Zo weet je zeker dat iedereen alle bladzijden echt heeft gezien. Onder een geldige overeenkomst staat ook altijd een datum waarop de overeenkomst is opgesteld.
Doordat je gebruik hebt gemaakt van onze geavanceerde software, weet je zeker dat de overeenkomst juridisch goed in elkaar zit.

Elektronisch net zo goed als op papier

Vroeger moest je alles printen, ondertekenen en dan in een mapje bewaren. Als jullie één exemplaar ondertekenen en daarna scannen is dat ook prima. In de rechtspraak is al heel lang besloten dat een dergelijke digitale versie gelijk staat aan het oorspronkelijke contract. Zelf afronden kan dus ook inhouden dat je na het scannen het papieren exemplaar versnipperd.

Het is ook al heel lang toegestaan om een document elektronisch te ondertekenen.

is een dienst van Notarian

0
Je winkelwagen