is een dienst van Notarian

Een landbouwmaatschap makkelijk starten

Een landbouwmaatschap makkelijk starten

Wat is een landbouwmaatschap?

Dat wat een landbouwmaatschap wordt genoemd is juridisch meestal een VOF. Het is een vorm waardoor het eenvoudige is om een boerenbedrijf over te doen aan een volgende generatie of andere opvolger.

Landbouwmaatschap

In het spraakgebruik hebben veel boeren, landbouwers of tuinders het over hun maatschap. Die bestaat in hun ogen uit een echtpaar. Kinderen die het bedrijf overnemen worden dan lid van de maatschap. Juridisch is dit niet helemaal juist. Een boerenbedrijf is geen maatschap, juridisch is het een VOF. In het artikel de verschillen tussen een VOF en de Maatschap kan je exact lezen wat het verschil is tussen deze twee vormen van ondernemen. Voor boeren is het van belang dat zij geen vrije beroepsbeoefenaren zijn. Zij zijn niet gebonden aan specifieke regels zoals tuchtrecht of regels voor het beroep.

Opvolging boerenbedrijf

landbouwmaatschap

Bij de opvolging van een boerenbedrijf neemt de overnemende partij een aandeel in de VOF. Het kind wordt vennoot in de VOF. De waarde van een aandeel in een VOF bepaal je door een taxatie. Het kind koopt zich in voor dat aandeel. De financiering is daarbij aan het kind.

Dit is anders dan wanneer het boerenbedrijf zou zijn uitgeoefend in een BV. In dat geval kan je gewoon de aandelen overdragen. De verkopende aandeelhouder ontvangt een bedrag. De opbrengst is koerswinst en in die zin verder niet belast. Bij de verkoop van een belang in een VOF kan dat niet in de vorm van aandelen. Hiervoor maak je een overeenkomst toetreding tot een Vennootschap Onder Firma.

Landbouwvrijstelling en bedrijfsopvolgingsregeling

Voor de opvolging door de kinderen kent Nederland de bedrijfsopvolgingsregeling. Hierbij is een deel van de waarde van de onderneming, de landbouwmaatschap, vrijgesteld van belasting. Hierdoor kunnen kinderen eenvoudiger het bedrijf van hun ouders overnemen. Voor de landbouwsector is er ook de landbouwvrijstelling. Voor de bosbouw is dat de bosbouwvrijstelling. Hierdoor kan een bedrijf ver onder de marktwaarde worden overgedragen aan de kinderen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    is een dienst van Notarian

    Je winkelwagen