is een dienst van Notarian

VOF helemaal beëindigen

De VOF staken

Beëindigen vof

Jullie willen de VOF beëindigen. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt de samenwerking staken en de hele VOF ontbinden. Na die ontbinding gaat iedere vennoot zijn eigen weg. Het kan ook zijn dat één van de vennoten het bedrijf wil voortzetten. De andere vennoot treedt dan eigenlijk uit het bedrijf.

Dit zijn dus twee verschillende situaties. In de ene situatie besluiten de vennoten om de VOF te beëindigen en in de andere situatie treedt een vennoot uit de VOF en zet de andere vennoot de onderneming voort.

In beide gevallen zullen jullie een goed en duidelijk contract moeten maken. Als jullie al een VOF-contract hadden afgesloten dan heb je een streepje voor. In een goed VOF contract staat namelijk een regeling hoe die VOF kan stoppen. In alle gevallen zal er wel iets op papier moeten komen. Het eindigen van een VOF is een soort echtscheiding, maar dan in het zakelijke verkeer.

Stappenplan VOF beëindigen

 1. Lees het VOF contract en neem het besluit

  Hebben jullie al een VOF contract? Lees deze dan door en kijk wat er staat over het eindigen van de VOF. Welke regels hebben jullie gemaakt over het eindigen en de verdeling van de VOF.
  Ook als er geen VOF contract is kunnen de vennoten hier alsnog afspraken over maken. Leg vast wat jullie afspreken en hoe de VOF wordt geëindigd en verdeeld.

 2. Inhoud van de VOF

  Voordat je de VOF kunt verdelen moet je weten wat er in de VOF zit. Wat is de VOF waard en zijn er nog openstaande schulden? Betaal deze schulden. Als is vastgesteld wat er nog in de VOF zit, kunnen de vennoten dit gaan verdelen.

 3. Waardebepaling VOF

  De lastigste stap is om de waarde van de VOF vast te stellen. Voor eventuele bezittingen heb je de boekwaarde zoals die blijkt uit de boekhouding. Dat hoeft niet dezelfde waarde te zijn als waarover jullie afrekenen. Boekhoudkundig is er afgeschreven, maar de werkelijke waarde kan best hoger of lager zijn. Ook moeten jullie een prijs koppelen aan eventuele goodwill, merknaam, handelsnaam, klantenbestand en dergelijke.

 4. VOF ontbinden

  Als alle schulden zijn betaald en het vermogen is verdeeld kan de VOF worden ontbonden. Er geldt geen opzegtermijn voor het ontbinden van de VOF, tenzij jullie een opzegtermijn zijn overeengekomen.
  Nadat de VOF is ontbonden kunnen de vennoten de VOF uitschrijven bij de KvK. De KvK geeft dit ook door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt de vennoten een brief over de gevolgen voor de inkomstenbelasting en de BTW.

 5. Hoe nu verder?

  De VOF is ontbonden en uitgeschreven bij de KvK. Zorg ook dat je de praktische zaken goed afrond. Maak de ontbinding van de VOF bekend via de website, bij jullie klanten en zorg dat alle abonnementen zijn opgezegd.

 6. Administratie bewaren

  De administratie van de VOF moet minimaal 7 jaar bewaard worden. Zie de Belastingdienst voor meer informatie over de administratie.

Bepalen waarde VOF bij beëindigen

Jullie moeten de waarde van de VOF bepalen. Daar zijn helaas geen vaste regels voor. Je begint in ieder geval met de boekhouding. Staan er goederen of gebouwen op de balans? Dan is dat in ieder geval een duidelijk omschreven waarde. Datzelfde geldt natuurlijk voor het eventuele saldo op een bankrekening.

In een VOF hebben de vennoten een kapitaalrekening. Dat is de rekening waarop de schuld van de VOF aan de vennoten staat genoteerd. Of andersom als de vennoot een schuld heeft bij de VOF. Dat laatste kan als je meer opneemt dan er verdiend is in een bepaald jaar.

Daarnaast zijn er ook minder duidelijke posten. Die vallen onder wat je goodwill noemt. Denk daarbij aan de naam van de VOF in de markt, eventuele merken of domeinen. De waarde hiervan kan enorm verschillen naar gelang de situatie. Bovendien maakt het hier ook bij uit of de VOF definitief gestaakt gaat worden of voortgezet.

Onderlinge verhouding

Naast de waarde moeten er ook afspraken komen over de onderlinge verhouding. Zijn jullie vrij om te doen en laten wat jullie willen? Je kunt ook afspreken dat de vertrekkende vennoot gedurende twee jaar niet eenzelfde bedrijf mag uitoefenen in een straal van 20km.

Mag een vertrekkend vennoot nog werken voor klanten die eerst klant waren van de VOF? Maak hierover duidelijke afspraken en leg deze vast.

Betalen of betalingsregeling bij beëindigen

Als jullie moeten afrekenen dan kan het zijn dat de partij die moet betalen dat bedrag niet zomaar voor handen heeft. Dat kan het geval zijn als dat de partij is die de VOF voort gaat zetten. Dan zit de waarde in de onderneming, maar niet contant. Gebruikelijk is dan om een betalingsregeling te maken. De vertrekkende vennoot wordt in een periode van een aantal maanden dan uitgekocht.

 

is een dienst van Notarian

Je winkelwagen