is een dienst van Notarian

De UBO bij een CV

De UBO bij een CV

Wie is de UBO van een CV?

De UBO bij een CV is degene die meer dan 25% belang houdt in de CV. In het algemeen zijn dat de beide vennoten van de CV. Als niemand een belang heeft van 25% zijn alle beherende vennoten een zogenaamde pseudo-UBO.

De CV en de UBO

ubo bij een cv

Een Commanditaire Vennootschap (CV) bestaat uit minimaal twee vennoten. De CV moet zich ook inschrijven in het UBO-register. De UBO bij een CV is degene die meer dan 25% belang houdt in de CV. Er kunnen ook meerdere UBO’s zijn. De kern van het registreren van een UBO is dat men altijd een natuurlijk persoon kan vinden die uiteindelijk de zeggenschap heeft over de CV. Dat is de Ultimate Beneficial Owner, of in Nederland de uiteindelijke belanghebbende.

Wie is dan UBO

De UBO van een CV is een natuurlijke persoon die:

 • Direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang in de CV heeft;
 • Direct of indirect meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming ter zake wijziging van de CV-overeenkomst of de uitvoering van de CV-overeenkomst heeft;
 • Feitelijk zeggenschap over de CV heeft (dit betreft niet het zijn van een beherende vennoot van de CV).

Als een of meerdere van de vennoten voldoet aan een van deze criteria is diegene de UBO. Deze moet worden ingeschreven in het UBO-register. Dat geldt ook voor de stille vennoten. Dit is een belangrijke uitzondering. De stille vennoot komt niet in het Handelsregister. Maar hij komt dus wel in het UBO-register en is hiermee dus wel terug te vinden voor de instanties die toegang hebben tot het UBO-register.

Geen UBO?

Als geen van de vennoten voldoet aan een van de criteria moet er een pseudo-UBO worden benoemd. Dit zijn alle beherende vennoten van de CV. Een stille vennoot wordt alleen als UBO aangemerkt als hij voldoet aan een van bovenstaande criteria. De wet regelt dus dat omdat er geen UBO is, dat iedere beherend vennoot dan een UBO is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een groot aantal vennoten in de CV is.

Voorbeeld UBO bij een CV

Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan om te kunnen bepalen wie de UBO is.

 1. Het eenvoudigste voorbeeld. Een CV heeft twee vennoten, een beherend vennoot en een stille vennoot. Beide hebben een belang van meer dan 25%. Beide vennoten zijn nu UBO en moeten ingeschreven in het UBO-register.
 2. Een CV heeft vijf vennoten. Eén beherend vennoot en vier stille vennoten. Alle vennoten hebben een aandeel van 20%. In dit geval voldoet geen enkele vennoot aan de criteria. De beherende vennoot wordt dan als pseudo-UBO ingeschreven in het UBO-register.
 3. Een CV heeft drie vennoten. Eén beherend vennoot en twee stille vennoten. De beherend vennoot heeft een aandeel van 10%. Een van de stille vennoten heeft een aandeel van 20% en de andere stille vennoot heeft een aandeel van 70%. Hier wordt alleen de stille vennoot met een aandeel van 70% ingeschreven in het UBO-register.

Voor wie is het UBO-register

ubo register

In het UBO-register kan iedereen vinden wie de UBO is van een bepaalde CV. Je kunt een uittreksel aanvragen, net zoals bij het Handelsregister. Opsporingsinstanties en nog enkele organisaties kunnen ook vanaf de andere kant zoeken. Zij kunnen op naam van een natuurlijk persoon zien waar deze allemaal UBO is. Zij hebben ook toegang tot de gegevens die verder niet openbaar zijn. Dat zijn bijvoorbeeld adresgegevens van de natuurlijke personen en hun geboortedatum. Het hele UBO-register staat op gespannen voet met de privacy. Er loopt in 2022 dan ook nog steeds een procedure over de verplichte medewerking aan het UBO-register. Zoals hiervoor al blijkt is zeker bij de CV een forse trendbreuk. De stille vennoot kon bij een CV buiten beeld blijven. Met de komst van het UBO-register is dat nu voorbij.

Wat als je niets doorgeeft?

Heb je niet op tijd de UBO gegevens doorgegeven of heb je de gegevens verkeerd doorgegeven? Dan kan de CV hier een geldboete voor krijgen. Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst handhaaft op de juistheid en volledigheid van het register. In bijzondere gevallen kan het BEH een bepaald geval overdragen aan het Openbaar Ministerie.

Bij de deadline in maart 2022 bleek dat nog geen 45% van alle organisaties de melding had uitgevoerd. De KvK kondigt aan om te gaan aanmanen. Tegelijk is er van de andere kant druk om hard op te gaan treden. De oorlog in Oekraïne leverde sancties op tegen Russen. Nu staan die meestal niet ingeschreven als de eigenaar van de bedrijven waar ze wel grote belangen in hebben. Een goed bijgewerkt register was dus nu van pas gekomen. Uit de kant van de opsporingsinstanties is er dus grote druk om streng te gaan handhaven.

Bij de inschrijving van de UBO-gegevens is er een achterstand ontstaan bij de Kamer van Koophandel. Niet alle inschrijvingen konden daarom op tijd geregeld worden. Daarom heeft het Ministerie van Financiën besloten om nog niet over te gaan tot het nemen van maatregelen.

Als de CV voor 27 maart 2022 nog niet was ingeschreven, ben je wel in overtreding, maar wordt er nog geen straf opgelegd. Deze termijn is verlengd tot 1 januari 2023. Na die datum zal er wel worden overgegaan tot handhaving. Dit maakte de minister van Financiën bekend.

  Heeft onze uitleg je verder geholpen?

  is een dienst van Notarian

  Je winkelwagen