is een dienst van Notarian

De VOF en belasting betalen
direct downloaden
niet goed geld terug

De VOF en belasting betalen

Wie is er bij een VOF belastingplichtig en voor welke belastingen?

De vennoten zijn zelfstandig ondernemer voor de IB. Voor de BTW is de VOF de ondernemer. Het vermogen in de VOF is ondernemingsvermogen en valt dus niet in box 3

Ondernemer in VOF is IB ondernemer

De vennoten in een VOF zijn voor de belasting zelfstandige ondernemers. Zij betalen ieder afzonderlijk inkomstenbelasting over hun deel van de winst. Voor zelfstandige ondernemers bestaan bepaalde belastingvoordelen zoals zelfstandigenaftrek. Iedere vennoot moet zelf voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor die belastingvoordelen.

Zo moet iedere vennoot voldoen aan het urencriterium (minimaal 1225 uur besteden aan je onderneming). Het kan dus zo zijn dat de ene vennoot wel in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek en de andere vennoot niet. Daardoor kan het ook zo uitpakken dat de ene vennoot netto meer overhoudt dan de andere vennoot.

Vrijstelling zelfstandigen

Als je door de Belastingdienst bent aangemerkt als ondernemer en je voldoet aan het urencriterium, heb je recht op extra voordelen of aftrekposten. Het urencriterium houdt in dat je jaarlijks minimaal 1225 uren aan de onderneming hebt besteed. Je hebt dan recht op de zelfstandigenaftrek en de mkb-vrijstelling. Starters kunnen daarbij ook nog recht hebben op startersaftrek.

Het kan dus per vennoot verschillen of je recht hebt op aftrekposten. Daardoor kan het ook verschillen hoeveel je persoonlijk overhoudt aan hetzelfde winstdeel als jouw compagnon.

Zie ook: zelfstandigenaftrek tabel.

De Belastingdienst heeft een apart artikel over de VOF en belasting geschreven.

VOF met rechtspersonen

Het is ook mogelijk om een VOF op te richten met daarin rechtspersonen. Denk aan twee bouwbedrijven die ieder een BV zijn. Deze twee bedrijven vormen samen een VOF om een bouwproject te administreren. Ook hier geldt dat de beide vennootschappen zelfstandig belastingplichtig blijven. In dit geval niet voor de IB, maar voor de Vennootschapsbelasting.

Belasting Box 3 en ondernemingsvermogen

belasting

Het vermogen in een VOF is ondernemingsvermogen. Dit is de hoofdregel voor de heffing van belasting. Deze gaat op voor bedrijfsmiddelen die voor meer dan 90% in gebruik zijn voor de onderneming. Bij dergelijke bepalingen gaat de discussie vooral over delen van een woning of goederen die een gemengd gebruik kennen.

Als een vermogensbestanddeel is aangemerkt als ondernemingsvermogen valt het niet in Box 3. Ook kan je afschrijven op de aanschafwaarde en zijn reparaties en onderhoud aftrekbaar van de ondernemingswinst.

De VOF en BTW

Voor de aangifte en afdracht van de BTW is de VOF aansprakelijk. De vof is als overkoepelend bedrijf de ondernemer, voor de BTW. Je doet dus met de andere vennoten namens de VOF de BTW-aangifte.

De individuele ondernemers zijn in dit geval niet BTW-plichtig voor de omzet die ze maken in de VOF. Dat geldt ook voor de VOF die bestaat uit rechtspersonen.

Op wiens naam moet de factuur voor de VOF? Een VOF mag de BTW op de zakelijke kosten die de vennoten op eigen naam hebben gemaakt aftrekken. Zolang je de facturen maar in de boekhouding van de VOF opneemt. Dit zelfde geldt ook voor zakelijke abonnementen die op naam van een vennoot zijn afgesloten.

Voor investeringsgoederen gelden andere regels. Die moet je beoordelen zoals hiervoor staat beschreven over ondernemingsvermogen. Ook als een investeringsfactuur op naam van een vennoot is gesteld. Op grond van de regeling van de staatssecretaris van Financiën is de aftrek van BTW dan goedgekeurd. Dit heeft te maken met de mate waarin de investering ter beschikking staat van de VOF.

VOF en loonbelasting

Indien de VOF zelf personeel in dienst heeft, moet de VOF ook de aangifte loonbelasting doen. Bijvoorbeeld als jullie met de VOF iemand aannemen om afspraken in te plannen. Die persoon komt op een arbeidscontract met de VOF. De VOF is nu verantwoordelijk voor het betalen van het salaris en de aangifte van de loonbelasting. De belasting wordt geïnd bij de VOF, maar de vennoten zijn ook hier persoonlijk aansprakelijk.

Vennoten blijven aansprakelijk

Ondanks dat hiervoor is uitgelegd dat de VOF bepaalde aangiftes moet doen en de afdracht moet betalen, blijven de vennoten aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid wijzigt niet. Dus als de VOF een BTW aangifte doet moet de VOF die betalen. Stel nu dat de VOF de aanslag niet betaald? In dat geval zijn alle vennoten persoonlijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van die aanslag.

e-Boekhouden.nl
    e-boekhouden

    is een dienst van Notarian

    Je winkelwagen