is een dienst van Notarian

Direct vennoot uit de VOF zetten kan dat?

Direct vennoot uit de VOF zetten kan dat?

Kan de ene vennoot de andere uit de VOF zetten?

Nee de ene vennoot kan niet de andere vennoot uit de VOF zetten. Vergelijk het met een huwelijk daar kan ook niet zomaar de ene partij de andere uit het huwelijk zetten. Je kan wel de overeenkomst opzeggen. Maar dan kan de opzeggende partij nog steeds niet de onderneming voortzetten. Hoe gaat het dan wel in zijn werk?

Een vennoot uit de VOF zetten

Een VOF is een overeenkomst. Er is geen wettelijke bepaling die de mogelijkheid biedt dat de ene vennoot de andere uit de VOF zet. Een dergelijke bevoegdheid zouden jullie in de overeenkomst op kunnen nemen. Dan moet wel heel duidelijk zijn in welke omstandigheden de ene vennoot de andere uit de VOF kan zetten.

De vennoten zijn gelijk, ook al hebben ze soms niet hetzelfde aandeel in de VOF. Het is niet zo dat de ene vennoot meer te zeggen heeft dan de andere vennoot. Zeker niet ten aanzien van de kern van de onderneming.

Aanvechten als je uit VOF bent gezet

Uit de VOF zetten

Stel je bent uit de VOF gezet. De andere partner wil de onderneming dus zonder jou voortzetten. Wat kan je dan doen? Je kan naar de rechter stappen. Die zal dan beoordelen of er een mogelijkheid was om jou uit de VOF te zetten. Zelfs al was daar de mogelijkheid voor in de overeenkomst. De rechter moet dan nog bepalen of dat in de gegeven omstandigheden wel rechtvaardig is. Ook al is het rechtvaardig dan nog is daarmee niet gezegd dat je geen recht zou hebben op schadevergoeding.

Uitschrijven bij de KvK

Stel nou dat de blijvende vennoot jou uitschrijft uit het Handelsregister. Dat kan redelijk eenvoudig. De formulieren staan online bij de Kamer van Koophandel. De Kamer moet die wijzigingen op grond van de Handelsregisterwet controleren. In principe zou zij daarbij moeten controleren dat de handtekening van de vertrekkende vennoot ontbreekt. In de praktijk zal dat lang niet altijd goed gaan.

Maak bezwaar bij de Kamer van Koophandel. Daarna kan je eventueel in beroep kan je naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Praktijk

boos of conflict

Hoe zal dit er in de praktijk uitzien? Twee vennoten hebben ruzie in een VOF. De ene vennoot besluit over te gaan tot concrete stappen. Die zet de andere partner uit de onderneming in de verwachting om die dan zelf voort te kunnen zetten. De blijvende vennoot schrijft de andere ook direct uit bij de Kamer van Koophandel.

Tot zover gaat alles goed. Juridisch klopt het niet. Het punt is dat als de vennoot die uit de VOF is gezet niets doet, dat het dan nog heeft gewerkt ook. Maar als de andere vennoot het hier niet mee eens is wat dan?

Juridische stappen versus beste oplossing

Zoals je hiervoor kunt lezen sta je als vennoot die uit de VOF is gezet meestal sterk in je schoenen. Het lijkt er alleen niet op dat jullie ooit nog verder samen gaan ondernemen. Dat wil zeggen dat het resultaat van de actie wel vast staat. De VOF zal eindigen. Het is dus beter de onderhandelingen te starten met dat einddoel voor ogen. De keuze is: zet jij de VOF voort of je partner, of niemand? Bepaal jouw uitgangspunt en schakel een jurist of een mediator in. Zorg dat er duidelijke afspraken komen over wie er gaat vertrekken en met welke vergoeding. De beste en meestal goedkoopste oplossing is als jullie samen een mediator of andere buitenstaander inschakelen.

Als je met dit soort zaken naar een rechter gaat, zal die meestal geen uitspraak doen. De rechter stuurt de partijen dan weer de gang op om samen een oplossing te bereiken. Rechters nemen niet graag besluiten die zo feitelijk zijn als de verdeling van de bezittingen van een VOF.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    is een dienst van Notarian

    Je winkelwagen