is een dienst van Notarian

Geen VOF voortzettingsbeding?
direct downloaden
niet goed geld terug

Geen VOF voortzettingsbeding?

Wat zijn de gevolgen als er geen voortzettingsbeding is in een VOF overeenkomst?

Als er geen voortzettingsbeding is opgenomen in het contract eindigt de VOF bij opzegging of overlijden van één van de vennoten.

Het voortzettingsbeding in een VOF vennootschapsovereenkomst

Het voortzettingsbeding is een afspraak in een vennootschapsovereenkomst voor een Vennootschap Onder Firma (VOF). Het is een clausule die regelt hoe één van de vennoten de VOF kan voortzetten. Meestal biedt een dergelijke regeling vooraf duidelijkheid. De ene partner wil stoppen terwijl de andere partner nog verder wil. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn voor de partij die verder wil gaan. In de afspraak staat meestal dat de voortzettende partij de naam en goodwill mag behouden. Hier is dan ook een betalingstermijn aan verbonden. De hoogte van de bedragen moet je vaak wel nog onderling afstemmen, die kon je niet lang van tevoren al beoordelen.

Geen voortzettingsbeding

Wat als er geen afspraak is overeengekomen en een vennoot uittreedt (opzegt) of komt te overlijden?

Zonder voortzettingsbeding eindigt een VOF door opzegging of overlijden. Zelfs als alleen één vennoot de VOF-overeenkomst opzegt of komt te overlijden. De VOF-overeenkomst is alleen van kracht als alle partijen die deze hebben gesloten hem nog naleven. Is er dus één partij die de overeenkomst opzegt, dan stopt de VOF.

voortzettingsbeding

Dat kan lastig zijn en ook zakelijk gezien zelfs schadelijk. Je kunt deze bepaling direct opnemen in de overeenkomst waarmee je de VOF opricht. Je kan het ook later opnemen in een overeenkomst die je met de mede-vennoten sluit. In de overeenkomst kan je bepalen of het voortbestaan automatisch werkt, dus meteen werkt als een vennoot opzegt of overlijdt. Een alternatief is dat eerst een verklaring van de overblijvende vennoten nodig is voor voortzetting.

Conflicten over voortzetting

Een VOF is vaak een persoonlijke samenwerking. Dat wil zeggen dat bij een conflict ook veel persoonlijk leed kan ontstaan. Ook over de vraag wie de VOF mag voortzetten en onder welke voorwaarden. Je kunt veel over deze conflicten lezen door te zoeken op rechtspraak.nl onder voorzettingsbeding.

    e-boekhouden

    is een dienst van Notarian

    Je winkelwagen