Geen VOF voortzettingsbeding?

Geen VOF voortzettingsbeding?

Wat zijn de gevolgen als er geen voortzettingsbeding is in een VOF overeenkomst?

Als er geen voortzettingsbeding is opgenomen in het contract eindigt de VOF bij opzegging of overlijden van één van de vennoten.

Geen voortzettingsbeding in een VOF vennootschapsovereenkomst

Het voortzettingsbeding is een afspraak in een vennootschapsovereenkomst voor een Vennootschap Onder Firma (VOF). Het is een clausule die regelt hoe één van de vennoten de VOF kan voortzetten. Wat als er geen afspraak is overeengekomen en een vennoot uittreedt (opzegt) of komt te overlijden?

Geen voortzettingsbeding

Zonder voortzettingsbeding eindigt een VOF door opzegging of overlijden. Zelfs als alleen één vennoot de VOF-overeenkomst opzegt of komt te overlijden. De VOF-overeenkomst is alleen van kracht als alle partijen die deze hebben gesloten hem nog naleven. Is er dus één partij die de overeenkomst opzegt, dan stopt de VOF.

voortzettingsbeding

Dat kan lastig zijn en ook zakelijk gezien zelfs schadelijk. Je kunt deze bepaling direct opnemen in de overeenkomst waarmee je de VOF opricht. Je kan het ook later opnemen in een overeenkomst die je met de mede-vennoten sluit. In de overeenkomst kan je bepalen of het voortbestaan automatisch werkt, dus meteen werkt als een vennoot opzegt of overlijdt. Een alternatief is dat eerst een verklaring van de overblijvende vennoten nodig is voor voortzetting.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    0
    Je winkelwagen