is een dienst van Notarian

Hoe kan ik wisselen van vennoot?

Hoe kan ik wisselen van vennoot?

Hoe kan ik wisselen van vennoot?

Als een vennoot uittreedt uit de commanditaire vennootschap, houdt de CV op te bestaan. Als in het contract van de CV is opgenomen dat de CV kan worden voortgezet als een vennoot uittreedt, dan is het mogelijk om van vennoot te wisselen.

Hoe kan ik wisselen van vennoot?

Een commanditaire vennootschap (CV) bestaat uit minimaal een beherend vennoot en een stille vennoot. Het kan zijn dat een van de vennoten wilt uittreden uit de CV. In beginsel is het zo dat als een vennoot uittreedt, de CV ophoudt te bestaan. Als je de CV wilt voortzetten met een andere vennoot moet dit in het CV contract zijn geregeld. In het CV contract is deze bepaling opgenomen.

Met zo’n bepaling in het contract kan een vennoot uittreden en kan er een nieuwe vennoot toetreden in de CV. In het contract kan je nog bepaalde voorwaarden opnemen waaraan moet zijn voldaan voordat een vennoot kan uittreden.

Aansprakelijkheid

De beherende vennoten in een CV zijn ook privé aansprakelijk voor de schulden van de CV. Een stille vennoot is alleen aansprakelijk voor het deel dat hij heeft ingebracht. Als een beherend vennoot de CV verlaat blijft hij hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die zijn ontstaan toen hij nog wel in de CV zat. De vennoten kunnen hier onderling afspraken over maken. Als er na zijn vertrek schulden ontstaan in de CV is hij daar niet meer aansprakelijk voor.

Brief

De vennoot is pas ‘vertrokken’ uit de onderneming op het moment dat hier ook daadwerkelijk voor getekend is. Het vertrek van een vennoot moet officieel worden vastgelegd. Zo kan worden bepaald op welk moment de vennoot uit de onderneming is vertrokken. En dus ook niet meer aansprakelijk is voor de schulden die later ontstaan.

Er moet worden getekend door alle vennoten. Eén vennoot kan niet eenzijdig bepalen dat hij uit de CV stapt. Hiervoor is de toestemming nodig van de andere vennoten.

Voorbeeld: een vennoot besluit om per 1 januari de CV te verlaten en geen werk meer te verrichten voor de CV. Op 1 februari wordt dit schriftelijk vastgelegd. De vennoot is dan pas uitgetreden uit de CV, en niet meer aansprakelijk, vanaf 1 februari.

De beherend vennoot die later instapt bij de CV is automatisch aansprakelijk voor de schulden die in de CV zitten. Het is dus verstandig om, voordat je instapt in de CV, de financiële situatie te controleren. De vennoten kunnen hier onderling ook afspraken over maken.

Wijzigingen doorgeven KvK

Als er een wijziging plaatsvindt in de commanditaire vennootschap, geeft deze wijziging dan door bij de KvK. Dit kan online via de website van de KvK.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    is een dienst van Notarian

    0
    Je winkelwagen