is een dienst van Notarian

Hoe vraag je snel faillissement van een VOF aan?
direct downloaden
niet goed geld terug

Hoe vraag je snel faillissement van een VOF aan?

Hoe vraag je faillissement van een VOF aan?

Je kunt je eigen faillissement aanvragen of het kan aangevraagd door een schuldeiser. Er moeten minstens twee schulden zijn bij verschillende schuldeisers. Je vraagt dit aan bij de rechtbank in de vestigingsplaats van de VOF.

Faillissement aanvragen

De VOF kan de kosten niet meer betalen. De schulden lopen alleen maar op, en jij en de vennoten komen er niet uit. Wat kan je dan doen? Je kan zelf besluiten om een faillissementsaanvraag in te dienen. Dat doe je bij de rechtbank. Maar de schuldeisers kunnen ook zo’n verzoek indienen.

Zelf aanvraag doen

De vennoten van de VOF kunnen zelf een faillissementsaanvraag indienen bij de rechtbank. Je moet dan wel aan een aantal vereisten voldoen:

  • De VOF heeft 2 of meer schulden, waarvan 1 opeisbaar is. Dat houdt in dat het betalingstermijn is verstreken;
  • De schulden mogen niet allemaal van dezelfde schuldeiser zijn. Er moeten dus minimaal 2 schuldeisers zijn.
  • Je bent gestopt met betalen van de schulden. Zolang je nog in staat bent om de schulden af te betalen, en dit ook doet, is er niet aan dit vereiste voldaan.
faillissement

Je vraagt het faillissement aan bij de rechtbank van jouw woonplaats of bij de rechtbank in het gebied van het kantoor van de VOF. Je vult hiervoor een formulier in; eigen aangifte faillietverklaring. Dat kan via de website van de rechtspraak. Je bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Na indienen van het verzoek ontvang je van de rechtbank een brief met daarin de zittingsdatum. Voor deze zitting moet je langs de rechtbank.

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan moet jouw partner de aanvraag ook ondertekenen.

Schuldeiser vraagt faillissement aan

Het kan ook zijn dat één of meerdere schuldeisers het faillissement aanvragen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven genoemd. Dus 2 of meer schulden bij 2 of meer schuldeisers en je moet zijn gestopt met betalen.

De schuldeisers moeten dan aantonen dat de VOF de rekening(en) aan hen niet heeft betaald.

Behandeling verzoek

Het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank. Vervolgens wordt er een zitting gepland. Heb je zelf je aanvraag ingediend dan zal de zitting over het algemeen niet lang duren. De rechtbank zal vragen waarom je het faillissement hebt aangevraagd.

Heeft een schuldeiser het faillissement aangevraagd dan kan je tijdens de zitting in verweer gaan tegen dit verzoek. Dit doe je bijvoorbeeld door aan te tonen dat je de rekening(en) wel hebt betaald of dat je in staat bent om deze te betalen. Indien je daartoe in staat bent kan je ook voor de zitting de rekening(en) betalen. Er wordt dan niet meer voldaan aan de vereisten voor een faillissementsverzoek. De rechtbank zal de VOF dan ook niet failliet verklaren.

Gevolgen faillissement

Bij het faillissement van de VOF zijn de vennoten niet automatisch ook failliet. De VOF heeft namelijk een afgescheiden vermogen.

Als de VOF failliet gaat wordt er een curator benoemd. De curator neemt dan het beheer van de VOF over. De vennoten zijn dan niet meer beschikkingsbevoegd om handelingen namens de VOF te verrichten. De curator zal het vermogen vereffenen en de schuldeisers zoveel mogelijk betalen met de opbrengsten.

    is een dienst van Notarian

    Je winkelwagen