is een dienst van Notarian

Is een BV fiscaal voordelig?

Is een BV fiscaal voordelig?

Is een BV fiscaal voordelig?

Een BV is pas fiscaal voordelig als je meer dan € 150.000,- winst maakt. Er zijn een heleboel redenen om ondanks dat je niet zoveel winst maakt, toch een BV op te richten. Maar financieel is het vaak minder verstandig.

BV fiscaal voordelig?

In sommige gevallen is een besloten vennootschap (BV) voordelig. Het is zeker niet altijd (fiscaal) voordeliger om een BV op te richten en daar je onderneming in uit te oefenen. Naast fiscale redenen zijn er ook andere verschillen tussen een VOF en een BV.

Nederland kent een groot aantal fiscale stimulansen voor Zelfstandige ondernemers, denk aan zaken als startersaftrek en zelfstandigenaftrek. Die aftrekposten gelden voor ZZP-ers, maar dus ook als je in een VOF samenwerkt. Die aftrekposten vervallen op het moment dat je de onderneming in een BV onderbrengt. De hoogte van de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek worden jaarlijks aangepast en gepubliceerd.

Om de verschillen tussen werknemers in loondienst en ZZP-ers terug te dringen wordt tot 2025 de zelfstandigenaftrek afgebouwd. Dat maakt ook de som waarbij het interessant is om een BV te starten anders. Er zijn minder voordelen voor de ZZP-er en dus ook voor de ondernemer in de VOF.

De berekening wat fiscaal het voordeligst uitpakt is niet eenvoudig en ook afhankelijk van jouw persoonlijk omstandigheden en mogelijke persoonlijke aftrekposten. Je kunt dit het beste door een fiscalist of boekhouder laten uitrekenen.

Minpunten bij het oprichten van een BV

Het oprichten van een BV heeft ook minpunten je verliest dan:

  • zelfstandigenaftrek;
  • eventueel startersaftrek.

De BV moet bovendien ieder jaar een eigen jaarrekening publiceren en een eigen administratie voeren. Daar zijn kosten aan verbonden.

Ook zijn cijfers van een BV openbaar in het handelsregister en dus kunnen andere die inzien.

Pluspunten bij het oprichten van een BV

Pluspunt van een BV is dat je niet gebonden bent aan het urencriterium. Als zelfstandige moet je minimaal 1125 uur aan je zaak werken. Voor een BV bestaat die eis niet. De directeur van de BV moet wel een gebruikelijk loon uitkeren aan zichzelf. Hier gelden wel een aantal uitzonderingen op. Deze uitzonderingen kan je vinden bij de Belastingdienst.

Bij een BV keer je jezelf een loon uit. Als er sterk wisselende inkomsten zijn, dan kan die loonuitkering uit de BV gunstig uitpakken. Zolang er voldoende geld is kun jij een constant inkomen uit de BV halen. Dat kun je dan fiscaal optimaliseren (nooit in de hoogste schijf bijvoorbeeld).

Juridische overwegingen

Een BV kan je oprichten om fiscale redenen, maar ook om juridische redenen. In een BV ben je namelijk niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden. Dat is bij een VOF, maatschap en CV wel het geval. Een BV is een rechtspersoon. Dat wil zeggen dat de bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk zijn. Dat is uitsluitend anders als zij zich schuldig maken aan wanbestuur.

Gewone schuldeisers kunnen bij een BV alleen hun geld opeisen bij de BV. Terwijl dat bij een VOF heel anders is. Daar kan de schuldeiser eerst de VOF aanspreken en daarna iedere vennoot voor 100% van de schulden.

Het is van groot belang dat je goed advies inwint, zowel fiscaal als juridische. Als je eenmaal de zaak in een BV hebt ondergebracht keer je dat niet zomaar weer om.

BV oprichten

BV fiscaal voordelig

Een BV richt je eenvoudig en snel op via onze zustersite doehetzelfnotaris.nl. Je start de aanvraag online. Na het beantwoorden van de vragen ontvang je concept-statuten. Deze kun je helemaal doornemen. Vervolgens kies je een van de aangesloten notarissen om de statuten te ondertekenen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    e-boekhouden

    is een dienst van Notarian

    Je winkelwagen