is een dienst van Notarian

Meewerkende partner hoe zit dat in 2023?

Meewerkende partner hoe zit dat in 2023?

Wat is er mogelijk met een meewerkende partner?

Ondernemers kunnen gebruik maken van meewerkaftrek als hun fiscaal partner meewerkt in de zaak. Die partner moet dan minder dan € 5.000 euro verdienen per jaar. Ook moet die echtgenoot minimaal 525 uur werken in de zaak. De aftrek is een gestaffeld percentage afhankelijk van de gewerkt uren.
De andere optie is een beloning van meer dan € 5.000 voor die partner. Er is geen arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding.

Meewerkende partner

Meewerkende partner

In veel ondernemingen werkt de partner mee met de ondernemer. Soms zijn ze samen het bedrijf gestart. Soms is het langzaam zo gegroeid of een tijdelijke situatie. Er zijn verschillende manieren om deze situatie financieel en fiscaal vorm te geven.

 1. De partner kan in dienst komen bij de onderneming. Jullie sluiten een arbeidsovereenkomst en dragen loonbelasting en premies af.
 2. De partner wordt mede-vennoot in de onderneming. Jullie maken een VOF overeenkomst, of breiden de bestaande overeenkomst uit met jouw partner.

De fiscale weg

De laatste variant is de fiscale oplossing voor de meewerkend partner. Daar zijn twee opties voor. Die eerste gebruik je bij een beloning van minder dan € 5.000, de tweede daarboven. Maar je kan ieder jaar kiezen welke van de twee opties het beste past bij jouw situatie.

 1. De eerste is gebruik te maken van de meewerkaftrek.
 2. De andere is het afsluiten van een meewerkovereenkomst.

De kern van het verschil tussen deze twee oplossingen is hoeveel ga je jouw partner betalen. Is dat minder dan € 5.000 dan kies je voor de aftrek. Is dat meer dan € 5.000 dan voor de meewerkovereenkomst. Die keuze bepaal je onder andere door de hoeveelheid werk die jouw meewerkende partner gaat uitvoeren. Een ander aspect kan zijn dat het fiscaal interessant kan zijn om inkomen aan je partner te verschaffen, zodat jij iets minder verdient. Lees de hele uitleg van deze best complexe materie.

Gebruik van meewerkaftrek

Bij gebruik van de meewerkaftrek heeft de ondernemer recht op een extra aftrekpost van de ondernemingswinst. Er zijn een paar voorwaarden:

 • de ondernemer zelf moet aan het urencriterium voldoen, minimaal 1125 uur werken als ondernemer
 • het gaat om de fiscaal partner van de ondernemer
 • de partner werkt meer dan 525 uur per jaar
 • de maximale beloning van die partner is niet meer dan € 5.000

Aftrekpost 2023

De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal gewerkt uren door de meewerkende partner.

Aantal urenPercentage van de winst
minder dan 525geen
525 tot 8751,25%
875-1.2252%
1.225-1.7503%
1.750 of meer4%
Bron: Belastingdienst

Alle informatie ook met de percentages van voorgaande jaren kan je verder nalezen op de site van De Belastingdienst.

Lage vergoeding aan je partner

Je kan jouw partner dus een vergoeding betalen van maximaal € 5.000 en toch in aanmerking komen voor de meewerkaftrek. Voor de onderneming is die betaling niet aftrekbaar van de winst. Voor je partner is een vergoeding onder de € 5.000 niet belast als inkomen. Aangezien het hier jouw fiscale partner betreft is dit fiscaal vermoedelijk neutraal.

Hoge vergoeding aan je partner

Er is ook een andere mogelijkheid. Dit is gebruik maken van de meewerkovereenkomst. Je geeft jouw meewerkende partner een vergoeding die hoger is dan € 5.000. Fiscaal is nu deze hele vergoeding aftrekbaar van de winst. Bij jouw partner is die echter belast als inkomen uit overige werkzaamheden. Als jij zelf in een hoger belastingtarief valt, zou je jouw partner kunnen belonen in een lagere tariefgroep. Bijvoorbeeld door haar inkomen te verschaffen tot het maximale van de eerste schijf.

De belastingdienst stelt hier dan ook voorwaarden aan.

 • Je moet een schriftelijk meewerkovereenkomst met je partner opstellen. Zie het model dat wij hiervoor hebben ontwikkeld
 • De vergoeding moet aannemelijk zijn voor de verrichte werkzaamheden. Hierbij kijkt de fiscus of je een vergelijkbare vergoeding voor iemand anders ook zou hebben betaald. Dit is dus afhankelijk van de hoeveelheid werk en het tarief.

  is een dienst van Notarian

  0
  Je winkelwagen