is een dienst van Notarian

Privéschulden van de vennoten
direct downloaden
niet goed geld terug

Privéschulden van de vennoten

Hebben privéschulden van de vennoten gevolgen voor de VOF?

Nee, privéschuldeisers kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de VOF. Als een van de vennoten in de schuldsanering zit of failliet is kan dit wel gevolgen hebben voor de VOF. De vennoot wordt dan beperkt in zijn handelingsbevoegdheid.

Privéschulden van de vennoten

In een vennootschap onder firma (VOF) zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Maar wat als één van de vennoten privéschulden heeft? Kunnen die schuldeisers dan aanspraak maken op het vermogen van de VOF? Wat hieronder staat is in gelijke mate van toepassing op de maatschap. Voor wat betreft deze vorm van aansprakelijkheid zijn deze hierin gelijk.

privéschulden

Nee, privéschuldeisers kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de VOF. Zij kunnen ook geen aanspraak maken op het privévermogen van de andere vennoten.

De VOF heeft een ‘afgescheiden’ vermogen. Schuldeisers van de VOF mogen kiezen of zij de VOF aanspreken of een van de vennoten. Andersom kan het niet. Privéschuldeisers van de vennoten kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de VOF.

De Hoge Raad oordeelde hierover in juni 2017 (zie uitspraak: ECLI:NL:HR:2017:1009).

Schuldsanering of faillissement

Als de vennoot in de schuldsanering terecht komt of persoonlijk failliet wordt verklaard heeft dit wel gevolgen voor de VOF. De vennoot wordt dan beperkt in zijn zelfstandig handelen. De vennoot mag bijvoorbeeld niet zomaar beslissingen nemen over de VOF. Daar zal hij dan toestemming voor nodig hebben van de WSNP-bewindvoerder of de curator.

In het zicht van een faillissement mag je niet snel goederen op een andere naam zetten.

Commanditaire vennootschap

Voor de commanditaire vennootschap (CV) gelden dezelfde regels. Als een van de vennoten privéschulden heeft kunnen de schuldeisers geen aanspraak maken op het vermogen in de CV. Dit geldt voor de beherende en stille vennoten.

    is een dienst van Notarian

    Je winkelwagen