is een dienst van Notarian

Simpele vergelijking tussen de CV en VOF
direct downloaden
niet goed geld terug

Simpele vergelijking tussen de CV en VOF

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de CV en VOF?

Een CV is een bijzondere vorm van een VOF. Er zijn veel overeenkomsten, maar ook een aantal verschillen. Het belangrijkste verschil is dat een CV bestaat uit beherende en stille vennoten. Hierdoor gelden er andere regels voor de aansprakelijkheid en voor belastingen.

Verschil en overeenkomsten tussen een CV en VOF

CV en een VOF

Als je een onderneming wilt beginnen, dan heb je de keuze uit verschillende rechtsvormen. De Vennootschap Onder Firma (VOF) en de Commanditaire Vennootschap (CV) zijn twee rechtsvormen waarmee je een bedrijf kan uitoefenen en dus winst kan maken. Wat is het verschil tussen een CV en een VOF? Moet ik een VOF of een CV oprichten?

Een CV is een bijzondere vorm van een VOF. In grote lijnen lijken ze dus op elkaar, maar er zijn ook een aantal verschillen.

Oprichting

Voor beide ondernemingen hoef je niet langs de notaris of een advocaat. Je kan zelfs mondeling afspraken maken en de VOF of CV inschrijven in de KvK. Het is echter wel verstandig om de afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Op deze manier zorg je ervoor dat alles goed is vastgelegd en kan er later geen discussie over ontstaan.

Juridische structuur en organisatie

Het grootste verschil tussen de CV en VOF ligt in de structuur van de onderneming.

Een CV bestaat minimaal uit een beherende en een stille vennoot. De beherende vennoot heeft de dagelijkse leiding over de onderneming. De stille vennoot brengt geld in. De stille vennoot bemoeit zich verder niet met de onderneming, behalve intern. Gaat de stille vennoot zich wel met de onderneming bemoeien en treedt hij ook naar buiten als vennoot van de CV, dan is de stille vennoot ook aansprakelijk.

Bij een VOF heb je alleen vennoten. Deze vennoten beheren met zijn allen de onderneming. In een overeenkomst kunnen zij eventueel vastleggen wie wat doet. Alle vennoten zijn ook aansprakelijk. De vennoten kun je zien als de bestuurders van de VOF. Dat zijn de personen die rechtshandelingen aangaan.

Financiën en belastingen

In een overeenkomst kunnen de vennoten bepalen hoe de winst wordt verdeelt. De winst mag niet naar één vennoot gaan. Dit geldt zowel voor de VOF als voor de CV.

Er gelden wel verschillende belastingregels. De VOF en de CV worden gezien als ondernemer. Zij moeten dus beide BTW afdragen. Voor de vennoten gelden andere regels. De vennoten van een VOF moeten aangifte inkomstenbelasting doen. Dit geldt ook voor de beherend vennoten van een CV. De stille vennoten van een CV worden echter niet gezien als ondernemer.

De Belastingdienst heeft uitgebreide informatie over de belastingheffing bij een VOF.

Aansprakelijkheid

In de VOF zijn alle vennoten 100% privé en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Ook als het komt door een fout van de andere vennoot. Hoofdelijk aansprakelijkheid betekent dat iedere vennoot voor de gehele schuld van de VOF aansprakelijk is. Die aansprakelijkheid kan je niet uitsluiten, maar uiteraard wel laten verzekeren.

Dit geldt ook voor de beherende vennoot van een CV. Zij zijn ook 100% privé en hoofdelijk aansprakelijk. De stille vennoten zijn niet aansprakelijk.

Keuze tussen CV en een VOF?

Jouw keuze voor de juiste rechtsvorm is belangrijk. Welke rechtsvorm het beste bij jouw voorkeuren en doelen past, is echter afhankelijk van de omstandigheden.

De VOF en CV hebben veel overeenkomsten, maar ook belangrijke verschillen. Het is daarom belangrijk om van te voren goed na te denken op welke manier je met de vennoten wilt samenwerken. Wil je samen met de vennoten de dagelijks leiding over de onderneming voeren? Dan is een VOF misschien de juiste rechtsvorm. Is er een vennoot die alleen geld wilt inbrengen en zich verder niet met de onderneming bezighoudt? Dan kan je voor een CV kiezen. De stille vennoot is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

    is een dienst van Notarian

    Je winkelwagen