is een dienst van Notarian

Top 5 voordelen van een CV

Top 5 voordelen van een CV

Wat zijn de voor- en nadelen van een CV?

Een CV is gemakkelijk en snel op te richten. De wet stelt weinig eisen. Door deel te nemen in een CV heb je recht op bepaalde belastingvoordelen. Je werkt samen waardoor je kan profiteren van de financiële middelen en kwaliteiten van de andere vennoten. Een nadeel is dat de CV geen rechtspersoonlijkheid heeft, waardoor de beherende vennoten ook privé aansprakelijk zijn.

De voordelen van een CV

voordelen van een cv

Wat zijn de specifieke voordelen van een CV en zijn er ook nadelen? Verschillen die per vennoot? Een commanditaire vennootschap (CV) is een samenwerkingsverband tussen minimaal 2 vennoten, een beherend vennoot en een stille vennoot. Deze samenwerking heeft voor beide vennoten zowel voordelen als nadelen. De voor- en nadelen zijn voor de beherend en de stille vennoot verschillend.

Voor- en nadelen beherend vennoot

Voordelen van een cv voor de beherend vennoot:

 • De CV is gemakkelijk op te richten. Er zijn niet veel eisen verbonden aan het oprichten van een CV. Wel is het handig om de gemaakte afspraken vast te leggen in een contract.
 • Een startkapitaal is niet verplicht. De beherend vennoot brengt voornamelijk arbeid in.
 • De beherend vennoot wordt financieel gesteund door de stille vennoot. Daarnaast kunnen de vennoten gebruik maken van de inbreng van andere vennoten. Dat is het mooie van samenwerken.
 • Als beherend vennoot heb je de mogelijkheid om personeel aan te nemen. Afhankelijk van wat er in het contract is opgenomen moet dit in samenspraak met de andere vennoten.
 • De beherend vennoot wordt door de Belastingdienst gezien als ondernemer. De vennoot kan profiteren van zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-vrijstelling.
 • De beherend vennoot kan profiteren van de kleine-ondernemersregeling.
 • Omdat de vennoot inkomstenbelasting afdraagt heeft hij recht op een AOW.

Nadelen voor de beherend vennoot:

 • Omdat je samenwerkt met andere vennoten zal je je aan bepaalde afspraken moeten houden. Je moet dus rekening houden met de andere vennoten.
 • Een CV is geen rechtspersoon en heeft daarom geen rechtspersoonlijkheid. Als beherend vennoot ben je aansprakelijk voor al het handelen van de CV. Schuldeisers kunnen zich ook op jouw privévermogen verhalen (ook dat van jouw partner zonder huwelijkse voorwaarden).

Voor- en nadelen stille vennoot

Voordelen van een cv voor de stille vennoot:

 • De CV is gemakkelijk op te richten. Er zijn niet veel eisen verbonden aan het oprichten van een CV. Wel is het handig om de gemaakte afspraken vast te leggen in een contract.
 • Een startkapitaal is niet verplicht. De stille vennoot brengt geld in, maar daar is geen minimum aan verbonden.
 • Als stille vennoot heb je deels medezeggenschap over de CV. Hoeveel zeggenschap en waarover kan je in een contract vastleggen.
 • De stille vennoot deelt mee in de winst van de CV. Hoe de winst wordt verdeelt wordt in een contract vastgelegd. Daarnaast ontvangt de vennoot rente op zijn inleg, de hoogte bepalen jullie in een contract.
 • De stille vennoot deelt mee in de groei van de onderneming, hij is namelijk mede-eigenaar.
 • De stille vennoot is niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de CV. Hij kan hoogstens zijn eigen inbreng verliezen. Schuldeisers kunnen geen aanspraak maken op het privévermogen.
 • De stille vennoot wordt door de Belastingdienst niet gezien als ondernemer maar heeft wel bepaalde belastingvoordelen. De vennoot kan gebruik maken van investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.
 • Omdat de vennoot inkomstenbelasting afdraagt heeft hij recht op een AOW.

Nadeel voor de stille vennoot:

 • De stille vennoot kan zijn inbreng verliezen.

Conclusie

Uit bovenstaand overzicht met de voor- en nadelen van een CV, wordt duidelijk dat er meer voordelen dan nadelen zijn. Door samen te werken kan je gebruik maken van elkaars kennis. Daarnaast levert het belastingvoordelen op.

Enorme voordelen voor de stille vennoot

Als je voor de keuze staat om iemand geld te lenen die een bedrijf wil starten, overweeg dan zeker de CV. Natuurlijk kan je als vennoot je inleg kwijtraken. Dat risico heb je bij een lening aan een starter ook. De andere kant is veel interessanter. Als stille vennoot ontvang je bovenop je rente ook een winstuitkering en profiteer je van de groei van de onderneming. Het potentiële rendement is dus enorm.

  Heeft onze uitleg je verder geholpen?

  is een dienst van Notarian

  Je winkelwagen