is een dienst van Notarian

Top verschil tussen maatschap en VOF

Top verschil tussen maatschap en VOF

Wat is het verschil tussen een maatschap en een VOF?

Het belangrijkste verschil is dat een maatschap een samenwerkingsovereenkomst is waarin een beroep wordt uitgeoefend. Een VOF is een samenwerkingsovereenkomst waarin een bepaald bedrijf wordt uitgeoefend. In een maatschap zijn de maten voor een gelijk deel aansprakelijk voor schulden. In een VOF zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk.

Belangrijk verschil maatschap en VOF

Als je een onderneming wilt beginnen, dan heb je de keuze uit verschillende rechtsvormen. De maatschap en de Vennootschap Onder Firma (VOF) zijn twee rechtsvormen waarmee je een bedrijf kan uitoefenen en dus winst kan maken.

 • Wat is het verschil tussen een maatschap en een VOF?
 • Moet ik een maatschap of VOF oprichten?

We zetten een aantal belangrijke verschillen op een rij. In het algemeen, een maatschap en een VOF hebben veel overeenkomsten. Juridisch gezien zijn ze op de belangrijkste punten namelijk gelijk. Namelijk vooral op het punt dat iedere maat, persoonlijk aansprakelijk blijft in de maatschap. Net zoals iedere vennoot dat is in de VOF.

Oprichting en doel

Voor een maatschap en een VOF hoef je niet langs de notaris of een advocaat. Beide, de maatschap en VOF, moeten wel worden ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Ook moeten beiden een melding doen in het UBO-register. Dat inschrijven bij de KvK is bijvoorbeeld noodzakelijk om een bankrekening voor de maatschap of VOF te kunnen openen.

Een maatschap en een VOF richt je beide op met minimaal twee personen. Bij de maatschap zijn dit maten. Bij de VOF zijn er vennoten.

Het belangrijkste verschil

maatschap en vof

Een maatschap is een samenwerkingsverband waarin een beroep wordt uitgeoefend. Denk hierbij aan artsen, advocaten, fysiotherapeuten en tandartsen. Een VOF is ook een samenwerkingsverband, maar hier wordt een bepaald bedrijf uitgeoefend. Bijvoorbeeld een timmerbedrijf, schildersbedrijf of een verhuurbedrijf.

Binnen de maatschap blijven de maten verantwoordelijk voor de uitoefening van hun eigen beroep. Een voorbeeld: twee tandartsen hebben samen een maatschap. Ieder van deze tandartsen blijft persoonlijk verantwoordelijk voor hoe deze het vak van tandarts uitoefent. Dat is ook logisch. Bij een beroepsfout is niet de maatschap verantwoordelijk, maar de individuele tandarts.

Juridische structuur

De wet stelt weinig eisen aan een maatschap en een VOF. Er geldt dus ook geen vaste structuur. Een VOF of maatschap heeft ook geen statuten zoals bijvoorbeeld een BV die kent.

In een overeenkomst bepaal je hoe de maatschap of VOF in elkaar zit:

 • wie doet wat?
 • wie neemt welke beslissingen?
 • hoe gaan jullie de winst verdelen? etc.

Voor de invulling van dat contract zijn geen verplichte regels. De grenzen zijn dan bepaald door algemene beginselen van contractrecht. Bijvoorbeeld dat het contract niet onevenredig zwaar mag uitpakken voor één van de partijen.

Een maatschap en VOF zijn geen rechtspersoon en hebben geen rechtspersoonlijkheid. Dat houdt in dat de maten en de vennoten aansprakelijk zijn voor het handelen van de onderneming. Zij zijn ook aansprakelijk met hun privévermogen. Er zit wel een verschil in de aansprakelijkheid.

Verschil in aansprakelijkheid

In een maatschap zijn de maten in beginsel voor een gelijk deel aansprakelijk voor schulden uit de maatschap. Bij een VOF zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF.

Lees ook: aansprakelijkheid in de maatschap.

Keuze tussen maatschap en VOF?

Een maatschap en VOF verschillen niet heel veel van elkaar. De belangrijkste vraag is of je samen een beroep gaat uitoefenen (in een maatschap) of dat jullie samen een bepaald bedrijf gaan uitoefenen (in een VOF). Hoe je de onderneming vorm wilt geven en het uiteindelijke doel is van belang. Als je een compleet andere rechtsvorm had willen hebben is dat achteraf lastig.

  Heeft onze uitleg je verder geholpen?

  is een dienst van Notarian

  Je winkelwagen