is een dienst van Notarian

Vennoot arbeidsongeschikt Wat nu?
direct downloaden
niet goed geld terug

Vennoot arbeidsongeschikt Wat nu?

Wat als een vennoot arbeidsongeschikt raakt?

In de wet is niets geregeld over arbeidsongeschiktheid van de vennoten. De vennoten moet hier zelf afspraken over maken als de vennoot arbeidsongeschikt raakt. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hier zijn ook alternatieven voor.

Vennoot arbeidsongeschikt

arbeidsongeschikt

In de wet is er heel weinig geregeld voor de vennootschap onder firma (VOF). De vennoten moeten zelf onderling afspraken maken wat zij gaan doen als één van hen arbeidsongeschikt raakt. Hier kunnen zij mondeling afspraken over maken of een vennootschapscontract opstellen. Het voordeel van een schriftelijk contract is dat er achteraf geen discussie over kan ontstaan.

Wat hier beschreven staat is ook van toepassing op een maatschap. Zeker op het punt van ziekte en arbeidsongeschiktheid is de maatschap helemaal te vergelijken met een VOF. Bij de CV is dat anders. Als de beherend vennoot ziek of langdurig niet kan werken, kan de stille vennoot het niet overnemen. Daardoor zou de aansprakelijkheid van die beherend vennoot wijzigen. Dat is namelijk de kern van de CV, dat de stille vennoot niet werkt in de onderneming.

Risico voor de VOF

In de meeste VOF contracten is een bepaling opgenomen dat een zieke vennoot doorbetaald krijgt. Tegelijk kan de VOF indien nodig een vervanger aannemen. Dit alles heeft direct effect op de winst van de VOF. Als iemand langer dan achttien maanden ziek is, dan is die persoon arbeidsongeschikt.

Je kan als VOF een verzekering sluiten tegen de langdurige ziekte (bijvoorbeeld vanaf twee maanden) en tegen arbeidsongeschiktheid.

Verzekering arbeidsongeschiktheid

De vennoten kunnen zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het voordeel hiervan is, is dat de verzekeraar de vennoot periodiek een bedrag uitkeert tijdens ziekte. Deze kosten komen dan niet voor rekening van de VOF. Ondernemers vallen namelijk niet onder de werkgeversverzekeringen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht.

Brief

Het nadeel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dat het veel geld kost. De hoogte van de premie hangt van een aantal factoren af:

 • Het beroep. Hoe groot is de kans op blessures en/of fysieke klachten?
 • Jouw leeftijd. Boven een bepaalde leeftijd kan je niet altijd een verzekering afsluiten, of tegen een hogere premie.
 • De eigenrisicoperiode. Dit is de periode waarin je zelf (of de VOF) jouw inkomstenverlies opvangt tijdens ziekte. Dit heet ook wel de wachttijd.
 • De dekking. De premie is ook afhankelijk van de dekking die je wilt. Hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger de premie zal zijn.

Lees voordat je je verzekert de polisvoorwaarden goed door, zodat je weet waar je wel en niet voor verzekerd bent.

Alternatieven: verzekeren bij UWV

Je kan je vrijwillig verzekeren bij het UWV. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Je moet je melden binnen 13 weken nadat jouw verplichte werknemersverzekering via werk of uitkering is gestopt.
 • Het jaar voordat je als zelfstandige begint moet je verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 • Als je korter dan een jaar ergens in dienst bent geweest en daarvoor een vrijwillige verzekering had, dan moet je binnen 13 weken nadat je uit dienst bent gegaan opnieuw een vrijwillige verzekering aangaan. De verzekering moet dan ingaan op de dag nadat je uit dienst bent gegaan.

Alternatieven: broodfonds

Je kan je ook aansluiten bij een schenkkring of broodfonds. In een vereniging vorm je samen met andere ondernemers een schenkkring. De ondernemers in een schenkkring storten maandelijks een bedrag op de rekening van de vereniging. Als een deelnemer van de schenkkring ziek wordt, krijgt hij maandelijks een bedrag uit die gezamenlijke vereniging.

Het bedrag dat je maandelijks inlegt in de schenkkring is privévermogen. Het is geen zakelijke kostenpost en daardoor ook niet aftrekbaar in de onderneming. Een schenking uit de schenkkring is samengesteld uit kleinere schenkingen van de verschillende ondernemers. Als de schenking boven het belastingvrije bedrag komt betaal je schenkbelasting. Let hier dus goed op. Schenkingen die je doet aan de leden van de vereniging zijn niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

  e-boekhouden

  is een dienst van Notarian

  Je winkelwagen