is een dienst van Notarian

Wat is een maatschap precies

Wat is een maatschap precies

Wat is een maatschap?

Een maatschap is een samenwerking van mensen die een zogenaamd “vrij beroep” hebben. De samenwerking is vergelijkbaar met een VOF. Het verschil heeft te maken met de persoonlijke verantwoordelijkheid voor beroepsregels.

Maatschap

Een maatschap is een samenwerking tussen minimaal 2 personen (maten). Deze maten hebben een vrij beroep, zoals advocaten, fysiotherapeuten en (tand)artsen. De maten kunnen gaan samenwerken in een maatschap met als doel om samen voordeel te behalen. De maatschap is voornamelijk bedoelt voor het delen van bepaalde kosten. De maten kunnen geld inbrengen, maar ook arbeid of goederen. De maten voeren wel hun eigen onderneming en zijn daar zelf ook verantwoordelijk voor.

Geen rechtspersoon

Een maatschap is geen rechtspersoon en heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dat houdt in dat de maten persoonlijk aansprakelijk zijn en niet de gezamenlijke onderneming. Alleen in bepaalde gevallen zijn de maten gezamenlijk en voor een gelijk deel aansprakelijk:

  • De maten hebben elkaar in een maatschapscontract voor bepaalde handelingen een volmacht gegeven.
  • De maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten. Bijvoorbeeld om een receptioniste aan te nemen of praktijkruimte te huren.

De wettelijke regeling is te vinden in de artikelen 7A:1655 en verder van het Burgerlijk Wetboek.

maatschap

Maatschap oprichten

Je kan zelf een maatschap oprichten. Je hoeft hiervoor niet langs een advocaat of notaris. Maak samen met de maten een goed maatschapscontract. Hierin leggen jullie de onderlinge afspraken vast, maar regelen jullie ook alvast wat er gebeurt als jullie niet verder willen met de onderneming.

De maten moeten de maatschap wel inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. En de UBO moeten in het UBO-register zijn ingeschreven.

Soorten en maten

Je hebt vele soorten maatschappen. Op hoofdlijnen zijn er twee soorten maatschappen, de kostenmaatschap en de integrale maatschap.

De kostenmaatschap is het meest in gebruik. De onderneming huurt een pand, neemt een medewerker in dienst en richt het pand in. Al die kosten zijn de bedrijfskosten en delen de maten onderling. Maandelijks betalen zij een vast bedrag aan de maatschap. De maatschap heeft ook vaak de naam van de maten in de naam.

Bij een kostenmaatschap ligt de kern van de samenwerking op het delen van kosten. Het nadeel is dat bijvoorbeeld marketing of profilering dan beschouwd worden als kosten en geen investering. De samenwerking is niet gericht op groei en bloei van de onderneming, maar op het delen van kosten.

Een integrale maatschap is een onderneming waar wel alle kosten en ook (een deel van) de opbrengsten worden gedeeld. De opbrengsten gaan in een gezamenlijke pot. Daarna verdelen de maten de winst volgens een bepaalde verdeelsleutel. Zo kun je bijvoorbeeld een advocatenkantoor met diverse specialisaties hebben. Niet alle praktijken kunnen hetzelfde uurtarief in rekening brengen. Toch zijn de partners onderling solidair zodat zij naar de markt een totaal aanbod aan diensten kunnen bieden.

Verschil maatschap met een VOF

In een VOF voer je beroepsmatige activiteiten uit. In een maatschap een beroep. Het is dus afhankelijk van de activiteiten welk soort onderneming je opricht. Een voorbeeld, een bouwbedrijfje in de vorm van een VOF bestaat uit een timmerman, een metselaar en een stukadoor. Samen kunnen zij grotere werken aannemen. Richting de opdrachtgever werken ze als één onderneming. Deze mensen zijn niet onderworpen aan specifieke beroepsregels of tuchtrecht.

Een aantal tandartsen vormt samen een tandartspraktijk. Iedere tandarts blijft persoonlijk tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënten. Een tandarts is in eerste instantie iemand die een beroep uitoefent. Het zou ook heel vreemd zijn als de ene tandarts aansprakelijk zou zijn voor een beroepsfouten van de andere tandarts.

De aansprakelijkheid is ook anders geregeld. In de VOF zijn alle vennoten aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Ook als de andere vennoot de schulden aangaat. Bij de maatschap ben je alleen aansprakelijk voor jouw eigen deel, en niet voor jouw mede maten.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    is een dienst van Notarian

    Je winkelwagen