is een dienst van Notarian

CV opheffen of ontbinden
direct downloaden
niet goed geld terug

CV opheffen of ontbinden

Hoe hef ik een CV op?

Een CV wordt automatisch opgeheven op het moment dat een van de vennoten stopt of overlijdt. Een CV kan je ook ontbinden door op te zeggen.

Niets is voor altijd

Een CV opheffen, hoe doe je dat en waar moet je op letten? Er kunnen veel redenen zijn om de CV op te heffen. De meest voorkomende is natuurlijk dat de onderneming niet het succes is dat de partners van tevoren hadden bedacht. Het kan ook zijn dat één van de partners niet verder wil. In alle gevallen moeten de vennoten met elkaar om tafel. De CV is geen rechtspersoon. De vennoten zitten er dus persoonlijk in en moeten dus uitstappen en afronden.

Doe dat opheffen van een CV zorgvuldig, anders eindig je mogelijk met privéschulden.

CV opheffen

Als een beherend vennoot stopt of overlijdt, dan is de Commanditaire Vennootschap (CV) ontbonden en eindigt de CV. Als je wilt dat de CV blijft voortbestaan zonder deze vennoot moet dat vooraf worden vastgelegd in een vennootschapscontract. Hier moet dan een overnamebeding in worden opgenomen. De vennoten die overblijven moeten de inbreng van de vertrokken of overleden vennoot overnemen. Zij betalen hiervoor een vergoeding aan de erfgenamen. De CV kan dan doorgaan met een nieuwe beherend vennoot.

Praktisch gezien was er een onderneming met een ondernemer en twee geldschieters. De ondernemer is de beherend vennoot. Als die komt te overlijden stopt de CV. Dat kan anders geregeld zijn. De twee geldschieters zetten de onderneming voort. Zij moeten dan wel de erfgenamen van de overleden ondernemer uitkopen. De CV opheffen kan ook, maar dat zou mogelijk zonde zijn van de opgebouwde goodwill of de ondernemingsplannen.

CV ontbinden

cv opheffen

Als er niemand verder wil met de CV moet deze worden ontbonden. Alle vennoten moeten dan opzeggen. Na de opzegging moeten de vennoten de zaken verdelen en vereffenen. De vennoten moeten de schulden betalen en eventueel hun aandeel terugkrijgen in natura of geld. Dit kan je ook regelen in een vennootschapscontract. Een CV opheffen vergt dus een nieuwe overeenkomst of afspraak.

Het opheffen van een onderneming is enorm veel werk. Bezittingen zoals computers, bureaus, voertuigen noem maar op moeten gewaardeerd. Als er overeenstemming is over de waarde moeten de spullen verkocht. Het opheffen van een bedrijf is ook vaak kostbaar. De inkomsten zijn al gestopt. De uitgaven zoals voor huur of internet blijven nog doorlopen.

CV voortzetten met anderen

Het kan ook zijn de vennoten niet meer samen verder willen. Een van hen wil wel het bedrijf voortzetten. Zij kunnen dan de CV voorzetten met een andere partner. Bijvoorbeeld met een nieuwe beherend vennoot. De vertrekkende vennoot moet dan uitgekocht. Het proces lijkt op het ontbinden of een bedrijfsovername. Tenzij je hier iets heel specifieks voor hebt geregeld kan dit alleen als er overeenstemming is tussen de partners. Je kan dus niet één van de vennoten tegen diens zin uit de CV zetten. Komen jullie er niet uit dat moet je de CV opheffen.

Afronden

Zulke wijzigingen moeten jullie doorgegeven aan de KvK en de Belastingdienst. Dat wil zeggen dat de inschrijving in het handelsregister en het UBO-register moet wijzigen.

Belangrijk is ook dat deze wijzigingen actief kenbaar moeten worden gemaakt aan handelspartners. Het uit elkaar gaan heeft geen terugwerkende kracht. Dus langdurige overeenkomsten, denk aan de huur, blijven ook van kracht voor de vertrekkende vennoten.

    is een dienst van Notarian

    Je winkelwagen