is een dienst van Notarian

Hoe dagvaard je direct een VOF?
direct downloaden
niet goed geld terug

Hoe dagvaard je direct een VOF?

Kan ik een VOF dagvaarden?

Ja, je kan een VOF dagvaarden, maar ook één of meerdere vennoten. Je verstuurt de dagvaarding naar de rechtbank en een deurwaarder verstuurt deze naar de tegenpartij.

VOF dagvaarden

Je doet zaken met een bedrijf. Dit bedrijf is een VOF. Op een gegeven moment worden de facturen niet meer betaald door de VOF. De vraag is dan, wat kan je hiertegen doen? En hoe kan je de VOF hierop aanspreken?

Je begint eerst met het versturen van een schriftelijke herinnering. Eventueel ook nog een tweede herinnering. Een schriftelijke herinnering kan ook digitaal. Je geeft de schuldenaar dan een redelijke termijn om alsnog te betalen. Bijvoorbeeld twee weken. Heeft de VOF na die periode nog niet betaald? Dan is de VOF in verzuim. Je kan de VOF dan gaan dagvaarden. Maar dit is niet altijd de beste oplossing.

Faillissement in zicht

Het kan zijn dat de VOF richting een faillissement gaat, waardoor zij de rekeningen niet meer kan betalen. In dat geval is het niet verstandig om direct naar de rechter te stappen en te procederen. Dat kost geld en tijd. Als je door de rechtbank in het gelijk wordt gesteld kan het nog steeds zo zijn dat de VOF de schuld niet kan betalen. In dat geval is procederen dus niet de beste oplossing.

Wie aanspreken?

De VOF heeft een afgescheiden vermogen. Als schuldeiser kan je jouw vordering verhalen op dit afgescheiden vermogen van de VOF. Maar je kan ook de vennoten apart aanspreken. Als schuldeiser mag je zelf bepalen welke vordering je instelt, je kan ook meerdere vorderingen tegelijk instellen. Dus tegen de VOF en één of meerdere vennoten.

Je kan dus de VOF dagvaarden en/of één of meerdere vennoten dagvaarden. Houdt hier ook rekening mee als je zelf een vennoot in een VOF bent.

Dagvaarden

Het dagvaarden van de VOF en/of de vennoten gaat via de rechtbank. Je moet hiervoor een dagvaarding opstellen. In de dagvaarding staat waar het conflict over gaat en wat je van de andere partij vordert. Deze dagvaarding dien je in bij de rechtbank. De deurwaarder reikt de dagvaarding uit aan de tegenpartij. Deze moet bij exploot worden betekend aan het kantoor van de VOF.

dagvaard

De tegenpartij (in dit geval de VOF) ontvangt van de deurwaarder de dagvaarding en kan daarop reageren. Hij kan ook een tegeneis indienen. Doet de tegenpartij niets? Reageert deze niet en komt de tegenpartij niet op de zitting? Dan zal de rechter je meestal in het gelijk stellen en jouw vordering toewijzen. Tenzij deze onredelijk is.

Nadat de dagvaarding is uitgebracht bepaalt de rechter hoe de procedure verder zal verlopen. De rechter kan een mondeling zitting plannen. Tijdens deze zitting hebben partijen de gelegenheid om op elkaar te reageren en de rechter kan vragen stellen. De rechter kan ook kiezen voor een schriftelijke behandeling. Hierbij wisselen partijen schriftelijk standpunten en bewijsmateriaal uit. De rechter ontvang hiervan kopieën. Na de schriftelijke ronde doet de rechter uitspraak maar hij kan ook alsnog een mondelinge behandeling plannen.

De rechter kan besluiten dat partijen er eerst samen uit moeten proberen te komen. Lukt dat niet dan zal de rechter een oordeel geven dat bindend is voor beide partijen.

Advocaat nodig?

Of je een advocaat nodig hebt is afhankelijk van de hoogte van de vordering. Is de vordering lager dan €25.000 dan kan je procederen bij de kantonrechter. Dan is een advocaat niet verplicht. Is de vordering hoger dan €25.000,- dan moet je naar de civiele rechter waar een advocaat wel verplicht is.

Op de site van de rechtspraak vind je meer informatie over het procederen bij de rechtbank.

    e-boekhouden

    is een dienst van Notarian

    Je winkelwagen