is een dienst van Notarian

Helemaal aansprakelijk voor schulden andere vennoot?
direct downloaden
niet goed geld terug

Helemaal aansprakelijk voor schulden andere vennoot?

Ben ik ook aansprakelijk voor de schulden die de andere vennoot is aangegaan?

Alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Je bent dus ook aansprakelijk voor de schulden die de andere vennoot is aangegaan binnen de VOF.

Aansprakelijk voor de schulden van mijn medevennoot?

Uitgangspunt bij de Vennootschap Onder Firma (VOF) is dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de VOF. Dat betekent dat iedere vennoot afzonderlijk voor de gehele schuld kan worden aangesproken tot betaling. Je moet dus 100% betalen, ook al ben jij de schuld niet aangegaan.

Praktijk

andere vennoot

Jij hebt een VOF samen met een partner. Die partner koopt iets waar jij het niet mee eens bent. De VOF betaalt de factuur dan ook niet. De leverancier kan echter jullie allebei voor het hele bedrag aanspreken. Dus ook bij jou kunnen ze komen voor het hele bedrag, terwijl je het er niet mee eens was.

Juridisch kan je hier soms wel iets aan doen. In een VOF-contract kunnen jullie afspraken maken dat ieder van jullie de VOF alleen kan binden tot een bepaald bedrag. De andere vennoot heeft dan altijd toestemming van jou nodig. Die beperking schrijf je dan in bij het Handelsregister. Op grond hiervan kan je een beroep doen op onbevoegde vertegenwoordiging. Een contractspartij had de bevoegdheid moeten controleren bij het handelsregister.

BV als vennoot

Een extra bescherming voor privé aansprakelijkheid is het deelnemen aan een VOF via een rechtspersoon, zoals een Besloten Vennootschap. Dan is de BV (waarvan jij bestuurder en eventueel grootaandeelhouder bent) de vennoot, in plaats van jijzelf. Hierover schreven we een apart artikel.

Toetredende en uittredende vennoot

Let ook op: een vennoot blijft aansprakelijk voor schulden die er waren toen hij nog bij de VOF zat ook als hij inmiddels is uitgetreden. Daarnaast ben je als toetredende vennoot (je wordt vennoot bij een bestaande VOF) ook hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de VOF die er al waren.

    e-boekhouden

    is een dienst van Notarian

    Je winkelwagen