is een dienst van Notarian

Vennoot in VOF is ziek

Vennoot in VOF is ziek

Wat als een vennoot in de VOF ziek wordt?

Je kunt van tevoren afspraken maken in het vennootschapscontract voor het geval een vennoot ziek wordt. Daarin leg je vast of de zieke vennoot een deel van de winst krijgt tijdens ziekte, en wie hem gaat betalen. Als er niets is vastgelegd kan de continuïteit van de VOF in gevaar komen.

Vennoot ziek

In de wet is niet veel geregeld voor een vennootschap onder firma (VOF). Er is in ieder geval niets geregeld voor het geval een vennoot ziek wordt. Er is dus geen wettelijke regeling om op terug te vallen. Daarom is het belangrijk dat de vennoten zelf duidelijke regels opstellen. Dit kunnen zij mondeling doen, maar bij voorkeur schriftelijk in een vennootschapsovereenkomst. Het voordeel van een schriftelijke overeenkomst is dat er achteraf geen discussie over kan ontstaan.

Verzekeren tegen ziekte

Als ondernemer heb je geen werknemersverzekering zoals de WW. Er is dus ook geen doorbetaling bij ziekte. Als je tijdelijk niet kunt werken moet je hier zelf iets voor geregeld hebben, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die verzekeringen zijn kostbaar en dus laten veel zelfstandigen die maar zitten. Maar als één van de vennoten langere tijd ziek is of niet in staat is om te werken, kan je met het bedrijf ook in de problemen komen.

Het nadeel van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is ook dat er een wachttijd aan verbonden is. Bijvoorbeeld twee of drie maanden. Dus pas na die tijd gaat de verzekering betalen.

Er zijn ook diverse initiatieven op collectieve basis voor zelfstandigen. Deze hebben verschillende namen zoals een broodfonds. Ze gaan uit van het met een groep elkaar helpen tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid.

Gevolgen zieke vennoot

In een VOF werk je met minstens twee vennoten samen. Als één van hen ziek wordt heeft dat grote gevolgen. Natuurlijk niet als het over een weekje griep gaat. Maar als een vennoot voor lange tijd is uitgeschakeld is er een probleem. Ten eerste aan de inkomstenkant. De zieke partner kan geen declarabele tijd meer maken. Die uren kun je niet in rekening brengen. Je zou dat op kunnen lossen door iemand in te huren. In dat geval heb je fors hogere kosten.

Er ontstaat een probleem bij de operationele kant van het werk. Je hebt werk aangenomen dat mogelijk niet uitgevoerd kan worden, omdat je met minder mensen ervoor staat.

Tegelijk is er ook de andere kant, de zieke vennoot moet wel eten. In een VOF delen de vennoten in principe de opbrengsten/winst, al dan niet op grond van een maandelijks voorschot. Hoe ver gaat de onderlinge solidariteit? Hoe veel gaat de niet zieke partij inleveren om de zieke te ondersteunen?

Afspraken tussen vennoten

Brief

De vennoten moeten onderling afspraken maken over hoe ze moeten handelen als een van hen ziek wordt. Denk hierbij aan afspraken als:

 • Krijgt de vennoot doorbetaald tijdens ziekte, en wie gaat dat betalen;
 • Heeft de zieke vennoot recht op een deel van de winst tijdens ziekte;
 • Spreek af of jullie je verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid;
 • Na hoeveel maanden ziekte besluiten jullie de VOF op te heffen.

Praktijk

In een VOF contract heb je keuzes gemaakt over hoe te handelen bij ziekte. Bijvoorbeeld dat de VOF de eerste paar maanden van de ziekte, die van het eigen risico zal betalen. Je kiest er dan voor om een verzekering af te sluiten per vennoot en dekt het eigen risico voor elkaar. Ook heb je bijvoorbeeld afgesproken dat als de arbeidsongeschiktheid langer dan twaalf maanden gaat duren de zieke vennoot wordt uitgekocht. Je moet dit regelen, omdat je anders straks mogelijk helemaal geen bedrijf over hebt.

Contract

Zoals je ziet is het van belang om goede afspraken te maken over dit onderwerp.

Deze onderwerpen kun je beter van te voren bespreken, op het moment dat jullie de VOF oprichten. Als er niets is geregeld kan dit voor problemen zorgen tussen de vennoten, maar ook voor de continuïteit van de VOF. Dit kunnen jullie voorkomen door een goed vennootschapscontract op te stellen.

Heb je dat niet gedaan dan kun je dit ook achteraf regelen. Heb je helemaal geen contract dan kunnen het vennootschapscontract ook opstellen nadat jullie zijn begonnen met de VOF/samenwerken. Wij noemen dit het formaliseren van de VOF. Natuurlijk kun je ook afspraken op papier zetten op het moment dat iemand echt ziek wordt.

  Heeft onze uitleg je verder geholpen?

  e-boekhouden

  is een dienst van Notarian

  Je winkelwagen