is een dienst van Notarian

Waarom een CV een goed alternatief is voor een geldlening

Waarom een CV een goed alternatief is voor een geldlening

Waarom is een CV een goed alternatief voor een geldlening?

Je ontvangt om te beginnen rente over je inbreng. Plus in een commanditaire vennootschap deel je mee in de winst van de onderneming en heb je bepaalde belastingvoordelen. Daarnaast ben je als stille vennoot niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de CV. Het heeft dus meer voordelen dan het verstrekken van een geldlening.

Waarom een CV een goed alternatief is voor een geldlening

Wil je iemand geld lenen die een bedrijf wilt starten? Dan kan het oprichten van een commanditaire vennootschap (CV) meer voordelen hebben dan het verstrekken van een geldlening. Bij een geldlening aan een starter is er altijd het risico dat je de lening niet terugkrijgt. Dit risico is er ook bij een CV. Je kan je inleg verliezen.

geldlening

In een CV heb je echter veel meer voordelen. Naast de rente profiteer je ook van een mogelijke winstuitkering en van de groei van de onderneming. Bij een lening heb je alleen de rente.

Deelnemen aan een CV brengt daarnaast geen extra risico’s met zich mee in vergelijking met een lening. Als stille vennoot van een CV ben je namelijk niet aansprakelijk voor de schulden van de CV.

Structuur CV

Een CV bestaat uit minimaal één beherend en één stille vennoot. De stille vennoot brengt het geld in en de beherend vennoot heeft de dagelijkse leiding. De stille vennoot is verder niet hoofdelijk aansprakelijk. Hij kan alleen zijn inbreng verliezen. In zoverre verschilt zijn positie niet veel met die van een geldverstrekker bij een lening.

Als stille vennoot gelden er bepaalde voordelen. Zo heeft de stille vennoot deels medezeggenschap over de onderneming en deelt hij mee in de winst. Daarnaast heeft de stille vennoot bepaalde belastingvoordelen. De vennoot kan gebruik maken van investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.

Lees ook: De voor- en nadelen van een CV.

Overeenkomst Commanditaire Vennootschap

Net als bij een geldlening is het verstandig om voor de CV een overeenkomst op te stellen. In de overeenkomst regel je hoeveel er wordt ingebracht en hoe de winst wordt verdeelt. De stille vennoot zal niet bezig zijn met het dagelijks bestuur van de CV, maar wil wel meebeslissen over belangrijke zaken. Via deze site stel je eenvoudig zelf een contract op. Dan weet je zeker dat het goed geregeld is.

Wanneer is een geldlening voordeliger dan een CV?

geld

Er zijn ook situaties waarin het voordeliger kan zijn om juist wel een geldlening aan te gaan dan om een CV op te richten.

Voorbeeld: voor het starten van een onderneming heb je € 100.000,- nodig. Zelf heb je € 50.000,-. Je verwacht ongeveer € 50.000,- per jaar winst te zullen maken. Als je een investeerder zoekt voor € 50.000,- wil deze waarschijnlijk 50% van de winst. Je moet dan elk jaar € 25.000,- uitkeren aan de investeerder. Na 5 jaar heb je al € 125.000,- betaald voor een lening van € 50.000,-. In dit geval zou het dus verstandiger zijn om bijvoorbeeld een lening bij de bank te krijgen.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    is een dienst van Notarian

    Je winkelwagen