is een dienst van Notarian

Wie vertegenwoordigt de onderneming?

Wie vertegenwoordigt de onderneming?

Wie vertegenwoordigt de onderneming naar buiten?

Iedere vennoot kan de onderneming vertegenwoordigen. Onderling kunnen jullie andere afspraken maken. Of die gelden voor jullie zakenpartners hangt af van de wijze van publiceren van jullie onderlinge afspraken.

Vertegenwoordiging

Recht of Wet

Hoe doe je zaken als onderneming? Dat verschilt per soort contract dat jullie onderling hebben gesloten. Naar buiten gelden onderlinge afspraken niet zomaar. Dan moeten die afspraken kenbaar zijn voor de buitenwereld. Dat doe je bijvoorbeeld door ze te publiceren in het Handelsregister. Door publicatie van afspraken zijn die altijd op te vragen door partijen waar je zaken mee doet.

Interne of externe werking

Bij vertegenwoordiging heb je de interne en de externe werking. Er kan een groot verschil zitten tussen deze twee. Stel je hebt onderling afgesproken dat een vennoot de onderneming slechts tot € 2.000 mag verbinden. Extern werkt dit alleen als dit bij de Kamer van Koophandel zo staat vermeld. Intern, dus tussen de vennoten is dit echter een duidelijke contractsbepaling. Dus de vennootschap is mogelijk wel gebonden. Maar intern heeft de ene vennoot nu een vordering op de andere voor de onterecht aangegane verplichting.

Wie vertegenwoordigt de VOF

Jullie hebben een VOF. Zonder afspraken zijn alle vennoten bevoegd om de VOF te binden. Dat is in de onderlinge verhouding meestal anders geregeld. Dan hebben jullie afgesproken dat verplichtingen boven een bepaald bedrag alleen door jullie samen kunnen worden aangegaan. Dat is verstandig, anders zou jij zomaar voor hele hoge bedragen gebonden zijn. Dat is extra lastig omdat binnen een VOF iedere vennoot persoonlijk aansprakelijk is.

Heb je in het VOF contract een afspraak gemaakt met een beperking? Dan moet je zorgen dat je die inschrijft in het Handelsregister. Op die manier is die afspraak ook kenbaar voor de buitenwereld.

Vertegenwoordiging in een CV

Bij een CV werkt het heel anders. De stille vennoot mag de onderneming niet binden. Dat kan alleen de beherend vennoot. Als de stille vennoot toch namens de CV op gaat treden dan kan hij niet langer een beroep doen op de status van stille vennoot. Dan nog kan de bevoegdheid van de beherend vennoot natuurlijk zijn beperkt. Ook hier kan die beperking liggen in het feit dat er instemming moet zijn van de stille vennoot.

Vertegenwoordiging bij een Maatschap

In de maatschap bindt een maat alleen zichzelf. Het is mogelijk dat de maat de maatschap bindt. Dat moet geregeld in een volmacht of in het maatschapscontract. In de praktijk zal het per overeenkomst dus uitgezocht moeten worden.

Buiten vertegenwoordiging niet gebonden

De onderneming heeft bij de Kamer van Koophandel vermeldt wat de beperkingen van de bevoegdheden van de vennoten zijn. Een van de vennoten gaat toch een hogere verplichting aan. In dat geval zijn de andere vennoten niet gebonden aan die overeenkomst. De VOF is ook niet gebonden. De tegenpartij kan de vordering alleen verhalen op de vennoot die buiten de bevoegdheid handelde. Hierover heeft Het Gerechtshof in Den Bosch een duidelijke uitspraak gedaan.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    is een dienst van Notarian

    Je winkelwagen