is een dienst van Notarian

Stappenplan CV oprichten 39.-

Stappenplan CV oprichten

Lees het stappenplan

We helpen je graag met het oprichten van een Commanditaire Vennootschap (CV). Neem samen met de andere vennoten de vragen in dit stappenplan door. Daarna kan je eenvoudig en snel de vragen op het formulier beantwoorden. Vervolgens maakt onze software een perfect CV contract op maat voor jullie. Dat kunnen jullie ondertekenen en goed bewaren.

Stappenplan Commanditaire Vennootschap oprichten

 1. Doel Commanditaire Vennootschap

  Omschrijf nauwkeurig het doel en de activiteiten van de vennootschap. Bijvoorbeeld: het uitoefenen van een bouwbedrijf. Voorkom dat bepaalde handelingen buiten het doel van vennootschap vallen. Als je alleen loodgieter opschrijft, maar je doet ook installatiewerk, schrijf dat er dan bij.
  Als een vennoot buiten de doelstelling van de CV handelt, is hij namelijk persoonlijk aansprakelijk. Formuleer de doelstelling ook niet te ruim. Dan kan een van de vennoten de vennootschap binden, zonder dat deze handeling binnen het ‘eigenlijke doel’ van de onderneming valt.

 2. Inbreng

  Omschrijf nauwkeurig ‘wie wat inbrengt’. Is dat vermogen, arbeid, goederen of het genot van een kantoorruimte? Gebruikelijk is dat beherende vennoten arbeid inbrengen en stille vennoten brengen geld in. Let goed op dat in het contract precies omschreven is wat er daadwerkelijk wordt ingebracht. Als er na de oprichting iets wordt ingebracht, leg dit dan vast in een aparte bijlage. Denk bijvoorbeeld aan het inbrengen van een busje of gereedschap.

 3. Samenwerken

  In de CV gaan de beherend vennoot en stille vennoot met elkaar samenwerken. Dat wil zeggen dat jullie sommige zaken op papier moeten zetten. Is er een maximum bedrag waarvoor de beherend vennoot kan tekenen? Bijvoorbeeld dat alle contracten boven een bepaald bedrag de handtekening van alle vennoten moeten hebben. In ons contract gaan we er al van uit dat voor alle bijzondere besluiten alle vennoten moeten tekenen. Bijvoorbeeld voor het aannemen van personeel of het starten van juridische procedures. Alles dat de CV langer kan binden.

 4. Financiën en jaarstukken

  De manier waarop de winst, verliezen en rente verdeeld worden over de vennoten. Verdienen zij allen even veel? Het is niet toegestaan dat een van de vennoten alle winst opstrijkt. Dit moet verdeeld worden evenredig aan de inbreng. Maar je kan wel op voorhand hier een afspraak over maken. Bijvoorbeeld 50/50 of 70/30 etc.
  Hoeveel mag de beherend vennoot op jaarbasis aan de onderneming onttrekken? De beherend vennoot moet leven van zijn aandeel. Het is dus gebruikelijk om hier een maandelijkse vergoeding voor te betalen. Dat geld moet wel verdiend worden. Is er aan het einde van het jaa teveel uitgekeerd dan moet dat terug.
  Je kan ook regelen hoe lang het eerste boekjaar gaat duren. Het is meestal een kostenbesparing om het eerste lopende jaar bij het volgende complete jaar te voegen.

is een dienst van Notarian

0
Je winkelwagen